سپتامبر 22, 2023

گرچه پروژه برکت مسکن ملی شهر صدرا جزء اولین پروژه‌های مسکن ملی برای نام نویسی بود، اما در حال حاضر جزء آخرین پروژه‌های مسکن ملی به حساب می آید؛ چراکه بعد از گذشت چهار سال واریزی از سوی متقاضیان، این پروژه هنوز پروانه ساختمانی ندارد.

سکوت، پاسخ بلاتکلیفی پروژه برکت مسکن ملی در شهر صدرا

به گزارش اسماعیل جلالی از شیراز، پروژه برکت مسکن ملی شهر صدرا مطالبه شهروند خبرنگاران اسماعیل جلالی و مردمی است که به مدت چهار سال در انتظار صاحب خانه شدن هستند، شهروند خبرنگاران پیگیری این سوژه را به ما سپردند و ما بارها موضوع را از مسئولین مربوط مطالبه کردیم اما کسی پاسخگو نبود.

شهروند خبرنگاران با بیان اینکه طی چند مرحله واریزی هایی داشته‌اند اما این پروژه هنوز پیشرفت چندانی نداشته است، عکس هایی را از روند پروژه ارسال کرده اند.

 شهروند خبرنگاران همچنین عنوان کردند: طبق پیگیری هایی که خودمان انجام داده ایم و طبق گفته های مسئول کارگاه، پروژه برکت هنوز پروانه ساختمانی هم ندارد!

و اما باتوجه به گزارشات قبلی اسماعیل جلالی در ارتباط با پروژه برکت مسکن ملی شهر صدرا و بلاتکلیفی این پروژه و تضاد حرف مدیرعامل شرکت عمران صدرا و مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اسماعیل جلالی این مطالبه را از سوی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس پیگیری کرد اما پس از ۲ ماه جواب این سوالات تنها سکوت بود ، اما علی رغم تمام این بی توجهی ها و عدم پاسخگویی های مدیران عامل همچنان پیگیری های اسماعیل جلالی تا زمان رسیدن به نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد.

پایان پیام / ن

دیدگاهتان را بنویسید