مارس 1, 2024

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مظلومیت زنان در طول تاریخ همواره مورد سوء استفاده نظام‌های مردسالار، اقتدارگرا و طرفدار سرمایه‌داری بوده است.

مظلومیت زنان مورد سوء‌استفاده نظام‌های سرمایه‌داری بوده است

اسماعیل جلالی؛ یادداشت ـ زهرا شیخی‌مبارکه: موضوع زنان در ایران باتوجه به پیچیدگی‌های خاص خود با حوزه‌های مختلف اجتماعی گره خورده است. گسسته دیدن مسئله زنان از خانواده، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و… بهبودی در رفع مشکلات زنان نخواهد داشت. در واقع مهمترین مساله عدم تعریفی کامل از هویت زن ایرانی با توجه به درهم تنیدگی های  موجود است. بعنوان نمونه رسانه ملی پس از چهاردهه از گذشت انقلاب اسلامی هنوز موفق به ساخت «سریالی جذاب و تبیین کننده هویت زن ایرانیِ موفق و الگو محور» نشده است. این درحالی است که کشورهای مختلف، سریال‌هایی همچون «پرستاران»، «جواهری در قصر» و… را در این خصوص نه تنها برای هویت بخشی به زنان خود بر اساس ارزش‌ها و الگوهای رفتاری خود ساخته اند بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نمادی برای بانوان خود ترسیم نموده‌اند. از این رو مقام معظم رهبری در اوایل دهه نود تشکیل «شورای عالی زنان» را مطالبه نمودند.مرکزی مطالعاتی، راهبردی، اجرایی و همه جانبه.  بررسی خلاهای قانونی، کژکارکردهای نهادهای متولی حقوق زنان و کاستی های حوزه قضایی مهمترین محورهایی است که می توان در این مرکز همه جانبه بدان پرداخت. از سوی دیگر ریز موضوعاتی همچون حقوق و مسؤلیت های فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی بین المللی زنان قابلیت تحقق در این چارچوب را دارد.  مظلومیت زنان در طول تاریخ همواره مورد سوء استفاده نظام های مردسالار، اقتدارگرا و طرفدار سرمایه داری بوده است اما رهبر انقلاب به عنوان یکی از مدافعان واقعی حقوق زنان در برابر ظلم تاریخی بشریت علیه بانوان در این خصوص فرموده است:«اگر فضای جامعه در زمینه‏ی مساله زنان، شفّاف شود و احکام اسلامی و نظرات قرآنی در این زمینه روشن گردد، بانوان ما  به نقطه‏ای که برای یک زن آرمانی وجود دارد خواهند رسید». پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید