دسامبر 9, 2023

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تصمیم اعضای کمیسیون قضایی بنا شد تا کمیته‌ای سه نفره متشکل از نمایندگان کمیسیون و قوه قضائیه، پیشنهادات بودجه‌ای دستگاه قضا را برای ارائه به کمیسیون تلفیق اولویت‌بندی و جمع‌بندی کند.

کمیته سه نفره کمیسیون قضایی مجلس برای اولویت‌بندی پیشنهادات بودجه‌ای تشکیل شد

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی اسماعیل جلالی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز پیشنهاد‌ات بودجه‌ای قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در این جلسه بنا شد تا پیشنهاد‌ات بودجه‌ای دستگاه قضا در یک کمیته مورد بررسی قرار گیرد. عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: بر اساس این تصمیم بنا شد تا به دلیل تعدد پیشنهاد‌ات بودجه‌ای بنا شد تا کمیته‌ای سه نفره متشکل از نمایندگان کمیسیون و قوه قضائیه، پیشنهاد‌ات بودجه‌ای دستگاه قضا را اولویت‌بندی و جمع‌بندی کند تا برای تصمیم‌گیری به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 ارائه شود. پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

دیدگاهتان را بنویسید